FLIR

 Spoločnosť FLIR bola založená v roku 1978, pôvodne sa zaoberala vývojom a výrobou infračervených zobrazovacích systémov, ktoré boli inštalované na vozidlách pre použitie pri vykonávaní energetických auditov. Neskôr FLIR zameral svoju pozornosť k iným technológiám a trhom tepelných zobrazovacích technológií, ako sú stabilizované termovízne kamery pre lietadlá, zariadenia pre použitie v systémoch sledovania priemyselných a termálnych zobrazovacích systémov pre použitie v pozemnej bezpečnosti, pátracie a záchranné zariadenia. Dnes je FLIR jedným zo svetových lídrov v oblasti návrhu, výroby a uvádzania na trh termovíznych systémov, ktoré zlepšujú vnímanie a povedomie v oblasti termovíznych systémov širokej verejnosti v komerčnej, priemyselnej a vládnej správe na medzinárodnej i vnútroštátnej úrovni.
 
FLIR navrhuje a vyrába produkty pre použitie v množstve rozvíjajúcich sa priemyselných a obchodných trhov, kde hlavnými požiadavkami sú buď vidieť v noci a za nepriaznivých podmienok alebo na detekciu a meranie teplotných rozdielov. Termovízie FLIR sú užitočné v najrôznejších komerčných oblastiach, ako sú obchodné a dopravné infraštruktúry zabezpečenia objektov, bezpečnosť obyvateľstva, protipožiarna ochrana a svoje uplatnenie nájdu všade tam, kde je potrebné sledovať teplotné zmeny a rozdiely. Svoje uplatnenie nájdu aj v rekreačnej sfére napr. pozorovanie pri plavbe loďou, pozorovanie pri poľovke, pozorovanie okolitej prírody. 

 V termovízii FLIR sa skĺbujú neskutočné vlastnosti. Ako dlhá životnosť, svetová kvalita použitých komponentov a tým aj samotnej termovízie, spoľahlivosť, odolnosť. Termovízia FLIR je termovízia, ktorá ”schová konkurenciu do vačku vo všetkých smeroch”. Termovízia FLIR je špičkové zariadenie za vynikajúce a bezkonkurenčné ceny. 

Žiadne produkty značky FLIR sa nenašli...